! احتمال تکراری بودن
به نظر می رسد تقاضایی که شما ارسال کرده اید قبلا با کد (های) زیر ارسال شده است:
تقاضای {{request.requestType}} {{request.propertyType}}
آگهی ویژه است

جدیت و فوریت متقاضی
بر اساس {{request.getAverageRequestRatingViewModel.countRaters}} نظر • {{request.id}} کد تقاضا
 • {{request.validityDuration}} روز مهلت تقاضا
 • {{dateDifference(request.registrationDate)}} تاریخ تقاضا
 • {{request.minArea}} متر متراژ
 • {{request.minLength}} متر بر
 • {{request.maxTotalPrice}} تومان قیمت کل
 • {{request.cash}} تومان نقدی
 • {{request.loan}} تومان وام
 • {{request.byMortgage}} تومان بوسیله رهن
 • {{request.maxMonthlyRent}} تومان حداکثر توان اجاره
 • {{request.maxMortage}} تومان حداکثر توان ودیعه
 • {{request.familyStatus}} وضعیت
 • {{request.numberOfPeople}} تعداد نفرات
 • {{request.exchangeWith}} معاوضه با
 • {{request.minNumberOfRooms}} تعداد اتاق
 • {{request.parking?"پارکینگ":""}} {{request.warehouse?"انباری":""}} {{request.elevator?"آسانسور":""}} امکانات ضروری


متقاضی سازنده است.

{{request.description}}

محله(ها)ی مورد نظر
 • {{neighborhood.province.name}} {{(neighborhood.region==0 || !neighborhood.region)? "":"منطقه "+neighborhood.region+" ,"}} {{neighborhood.neighborhoodName}}

قوانین قفل تقاضا
 • هر کاربر نمی تواند در یک زمان بیش از سه تقاضای قفل شده داشته باشد.
 • هر کاربر نمی تواند بیش از دو بار یک تقاضا را قفل نماید.
 • تقاضا دهنده همیشه مجاز به دیدن اطلاعات تماس تقاضای خود حتی در صورت قفل بودن می باشد.
توجه

این تقاضا توسط {{request.activeLockRequest.applicationUser.fullName}} شما از تاریخ {{shamsiRegDate(request.activeLockRequest.lockDate)}} ساعت {{regDateTime(request.activeLockRequest.lockDate)}} به مدت 24 ساعت قفل شده است.

 • {{requestContactInfo.ApplicantName}} متقاضی
 • {{'0'+requestContactInfo.ApplicantCellPhone}} تلفن همراه متقاضی
 • {{'0'+requestContactInfo.ApplicantPhone}} تلفن دوم متقاضی

میزان جدیت و فوریت متقاضی از نگاه شما

شما هنوز برچسبی از نوع تقاضا ایجاد نکرده اید . جهت ایجاد برچسب اینجا کلیک کنید.

{{tag.name}}

{{requestComment.applicationUser.firstName+" "+requestComment.applicationUser.lastName}}
{{requestComment.description}}
{{dateDifference(requestComment.registrationDate)}}

{{note.applicationUser.fullName }} در {{shamsiRegDate(note.saveDate)}}

{{note.description}}

تاریخچه ویرایش

{{request.editHistory}}
تاریخچه درخواست


{{requestForDeletionOrEdition}}

تاریخچه مشاهده تماس

{{contactsVisitor}}

تاریخچه پیشنهاد


{{suggestion.applicationUser.firstName+" "+suggestion.applicationUser.lastName}} به آگهی {{suggestion.estateId}} در تاریخ {{shamsiRegDate(suggestion.suggestionDate)}}

تاریخچه قفل


{{lockRequest.applicationUser.firstName+" "+lockRequest.applicationUser.lastName}} در تاریخ {{shamsiRegDate(lockRequest.lockDate)}} ({{regDateTime(lockRequest.lockDate)}}) - لغو در {{shamsiRegDate(lockRequest.cancelDate)}} ({{regDateTime(lockRequest.cancelDate)}})

کمیسیون این معامله : {{getRentCommissionPrices(convertToNumber(request.maxMonthlyRent),convertToNumber(request.maxMortage)).commissionPrice| number : -3}} تومان
سهم مشاور یا معرف ملک : {{getRentCommissionPrices(convertToNumber(request.maxMonthlyRent),convertToNumber(request.maxMortage)).creatorCommissionPrice| number : -3}} تومان
سهم مشاور یا معرف تقاضا : {{getRentCommissionPrices(convertToNumber(request.maxMonthlyRent),convertToNumber(request.maxMortage)).creatorCommissionPrice| number : -3}} تومان
سهم گل کننده : {{getRentCommissionPrices(convertToNumber(request.maxMonthlyRent),convertToNumber(request.maxMortage)).goalerCommissionPrice| number : -3}} تومان
*مبالغ بالا بر اساس قیمتهای درج شده بوده و مبنای محاسبه هنگام پرداخت، قیمت های پای معامله، ارزش افزوده و نیز مبالغ هدیه مدیریت می باشد.
کمیسیون این معامله : {{getSaleCommissionPrices(convertToNumber(request.maxTotalPrice)).commissionPrice| number : -3}} تومان
سهم مشاور یا معرف ملک : {{getSaleCommissionPrices(convertToNumber(request.maxTotalPrice)).creatorCommissionPrice| number : -3}} تومان
سهم مشاور یا معرف تقاضا : {{getSaleCommissionPrices(convertToNumber(request.maxTotalPrice)).creatorCommissionPrice| number : -3}} تومان
سهم گل کننده : {{getSaleCommissionPrices(convertToNumber(request.maxTotalPrice)).goalerCommissionPrice| number : -3}} تومان
مبالغ بالا بر اساس قیمتهای درج شده بوده و مبنای محاسبه هنگام پرداخت، قیمت های پای معامله، ارزش افزوده و نیز مبالغ هدیه مدیریت می باشد.
لطفا جهت هماهنگی برای بازدید و یا هرگونه سوال در خصوص این ملک با مشاور تماس بگیرید و یا فرم زیر را پر نمائید :
{{request.applicationUser.firstName}} {{request.applicationUser.lastName}}

{{'0'+request.applicationUser.cellPhone}}

مشاهده پروفایل
پرکردن نام اجباری است.
پرکردن نام خانوادگی لازم است.
ارسال شماره تلفن جهت تماس مشاور با شما لازم است شماره وارد شده صحیح نمی باشد
فرمت ایمیل صحیح نیست.
{{1000 - description.length}} کاراکتر باقی مانده لطفا متن پیام را وارد نمائید طول پیام شما بیش از 1000 کارکتر هست
در حال حاضر آگهی مناسبی که همه شرایط این تقاضا را در بازه 10 درصدی قیمتها داشته باشد پیدا نکردیم.

اگر یک آگهی قبلا توسط دیگران به این متقاضی پیشنهاد داده شده، شما نیز پیشنهاد و یا پیگیری نمایید.


{{estate.transactionType+" "+estate.propertyType+" "+estate.area}} متری

{{estate.numberOfRooms!=0?(estate.numberOfRooms+" اتاقه"):("بدون اتاق")}} | طبقه {{estate.floor!=0?estate.floor:"همکف"}} | {{estate.buildingAge>0?(estate.buildingAge+" ساله"):"نوساز"}} | {{estate.totalFloors>1?estate.totalFloors:" یک "}} طبقه | {{estate.unitPerFloor>1 ? estate.unitPerFloor+" واحد در هر طبقه":"تک واحدی"}}

قیمت کل: {{estate.totalPrice}} تومان
قیمت متری: {{convertToNumber(estate.totalPrice)/estate.area | number : -5}} تومان
اجاره: {{estate.monthlyRent}} تومان
ودیعه: {{estate.mortage}} تومان
معاوضه با: {{estate.exchangeWith}}

{{(estate.editHistory.includes("ویرایش"))?"بروز":"ارسال"}} شده {{dateDifference(estate.registrationDate)}}

احتمالا پیشنهاد داده شده

پیشنهاد دادیش