! احتمال تکراری بودن
به نظر می رسد تقاضایی که شما ارسال کرده اید قبلا با کد (های) زیر ارسال شده است:
تقاضای {{request.requestType}} {{request.propertyType}}

جدیت و فوریت متقاضی
بر اساس {{request.getAverageRequestRatingViewModel.countRaters}} نظر • {{request.id}} کد تقاضا
 • {{request.validityDuration}} روز مهلت تقاضا
 • {{dateDifference(request.registrationDate)}} تاریخ تقاضا
 • {{request.minArea}} متر متراژ
 • {{request.minLength}} متر بر
 • {{request.maxTotalPrice}} تومان قیمت کل
 • {{request.cash}} تومان نقدی
 • {{request.loan}} تومان وام
 • {{request.byMortgage}} تومان بوسیله رهن
 • {{request.maxMonthlyRent}} تومان حداکثر توان اجاره
 • {{request.maxMortage}} تومان حداکثر توان ودیعه
 • {{request.familyStatus}} وضعیت
 • {{request.numberOfPeople}} تعداد نفرات
 • {{request.exchangeWith}} معاوضه با
 • {{request.minNumberOfRooms}} تعداد اتاق
 • {{request.parking?"پارکینگ":""}} {{request.warehouse?"انباری":""}} {{request.elevator?"آسانسور":""}} امکانات ضروری


{{request.description}}

محله(ها)ی مورد نظر
 • {{neighborhood.province.name}} {{(neighborhood.region==0 || !neighborhood.region)? "":"منطقه "+neighborhood.region+" ,"}} {{neighborhood.neighborhoodName}}
 • {{requestContactInfo.ApplicantName}} متقاضی
 • {{'0'+requestContactInfo.ApplicantCellPhone}} تلفن همراه متقاضی
 • {{'0'+requestContactInfo.ApplicantPhone}} تلفن دوم متقاضی

میزان جدیت و فوریت متقاضی از نگاه شما


{{requestComment.applicationUser.firstName+" "+requestComment.applicationUser.lastName}}
{{requestComment.description}}
{{dateDifference(requestComment.registrationDate)}}

تاریخچه ویرایشات

{{request.editHistory}}
تاریخچه درخواست ها


{{requestForDeletionOrEdition}}

کاربران اطلاعات تماس دیده

{{contactsVisitor}}

کمیسیون این معامله : {{getRentCommissionPrices(convertToNumber(request.maxMonthlyRent),convertToNumber(request.maxMortage)).commissionPrice| number : -3}} تومان
سهم مشاور یا معرف ملک : {{getRentCommissionPrices(convertToNumber(request.maxMonthlyRent),convertToNumber(request.maxMortage)).creatorCommissionPrice| number : -3}} تومان
سهم مشاور یا معرف تقاضا : {{getRentCommissionPrices(convertToNumber(request.maxMonthlyRent),convertToNumber(request.maxMortage)).creatorCommissionPrice| number : -3}} تومان
سهم گل کننده : {{getRentCommissionPrices(convertToNumber(request.maxMonthlyRent),convertToNumber(request.maxMortage)).goalerCommissionPrice| number : -3}} تومان
*مبالغ بالا بر اساس قیمتهای درج شده بوده و مبنای محاسبه هنگام پرداخت، قیمت های پای معامله، ارزش افزوده و نیز مبالغ هدیه مدیریت می باشد.
کمیسیون این معامله : {{getSaleCommissionPrices(convertToNumber(request.maxTotalPrice)).commissionPrice| number : -3}} تومان
سهم مشاور یا معرف ملک : {{getSaleCommissionPrices(convertToNumber(request.maxTotalPrice)).creatorCommissionPrice| number : -3}} تومان
سهم مشاور یا معرف تقاضا : {{getSaleCommissionPrices(convertToNumber(request.maxTotalPrice)).creatorCommissionPrice| number : -3}} تومان
سهم گل کننده : {{getSaleCommissionPrices(convertToNumber(request.maxTotalPrice)).goalerCommissionPrice| number : -3}} تومان
مبالغ بالا بر اساس قیمتهای درج شده بوده و مبنای محاسبه هنگام پرداخت، قیمت های پای معامله، ارزش افزوده و نیز مبالغ هدیه مدیریت می باشد.
لطفا جهت هماهنگی برای بازدید و یا هرگونه سوال در خصوص این ملک با مشاور تماس بگیرید و یا فرم زیر را پر نمائید :
{{request.applicationUser.firstName}} {{request.applicationUser.lastName}}

{{'0'+request.applicationUser.cellPhone}}

مشاهده پروفایل
پرکردن نام اجباری است.
پرکردن نام خانوادگی لازم است.
ارسال شماره تلفن جهت تماس مشاور با شما لازم است شماره وارد شده صحیح نمی باشد
فرمت ایمیل صحیح نیست.
{{1000 - description.length}} کاراکتر باقی مانده لطفا متن پیام را وارد نمائید طول پیام شما بیش از 1000 کارکتر هست